Podcasts

Podcasts

Het Afrikaans belicht

Podcast Docenten


Ruim 400 docenten en leerlingen van middelbare scholen uit Nederland, Vlaanderen en het Caribisch gebied hebben in 2019 meegedaan aan de VECTIS-pilot van de digitale lesbrief: 'Nederlandse taalvarianten buiten Europa'.


De evaluaties waren erg positief en hebben geresulteerd in enkele aanpassingen van de lesbrief. Deelnemende docenten vertellen over hun ervaringen met de digitale lesbrief en over de extra eigen accenten die ze hebben gelegd.  


Met: Karin Echten (St-BonifatiusCollege, Utrecht), Sven van der Linden (Oscar Romerocollege, Dendermonde) en Twan Robben (Kandinskycollege, Nijmegen).

Podcast Stef Bos


Stef Bos is een gevierd zanger en tekstschrijver wiens Nederlandstalige liedjes bij veel mensen een gevoelige snaar raken. Minder bekend is Stefs enorme passie voor het Afrikaans. In deze podcast praat hij tien jaar na een eerder interview hierover opnieuw met Joris Cornelissen. Stef geeft hartstochtelijk en deskundig zijn visie over allerlei aspecten van de taal die voor hem zo dichtbij voelt. Stef is getrouwd met de Zuid-Afrikaanse beeldhouwer Varenka Paschke met wie hij drie kinderen heeft. De kinderen voeden zij meertalig op: in het Afrikaans en in het Nederlands. Met zijn gezin woont hij afwisselend in Zuid-Afrika en Vlaanderen. Tijdens het interview reflecteert Stef op de ontwikkelingen binnen het Afrikaans in het afgelopen decennium en neemt hij ons mee in zijn enthousiasme. 

Podcast Yves T'Sjoen


Yves T'Sjoen is als hoogleraar verbonden aan de Afdeling Nederlands van de Vakgroep Letterkunde  van de Universiteit Gent en als bijzonder hoogleraar aan het Departement Afrikaans/Nederlands van de Universiteit Stellenbosch en aan de vakgroep Nederlands van de Karelsuniversiteit in Praag. Marc le Clercq praat met hem over zijn belangstelling voor het Afrikaans, over wat de academische situatie van het Afrikaans is, zowel in Zuid-Afrika zelf als in de Lage Landen, en over de relatie tussen de neerlandistiek en de afrikanistiek. Ook vraagt hij hem of het Afrikaans een toekomst heeft in Zuid-Afrika en waarom het Afrikaans zoveel meer geassocieerd wordt met het apartheidsregime dan het Engels. Ten slotte reageert T'Sjoen nog op de kwestie of steun van de Lage Landen voor het Afrikaans nodig en wenselijk is.

Podcast Alfred Schaffer

Alfred Schaffer, zoon van een Arubaanse moeder en een Nederlandse vader, is dichter, universitair docent en vertaler. Hij is de winnaarvan de P.C. Hooftprijs 2021.

In 1996 verhuisde Schaffer naar Zuid-Afrika, waar hij bijna 10 jaar werkzaam was aan de Universiteit van Kaapstad. Na een kleine onderbreking in Nederland keerde hij in 2011 terug naar Zuid-Afrika en aanvaardde er een docentschap aan de Universiteit van Stellenbosch. Marc le Clercq praat met hem over zijn motivatie om naar Zuid-Afrika te verhuizen, over zijn eerste ervaringen in dat land dat zo heftig in beweging is en over hoe hij als gekleurde man het leven beleeft in de West Kaap. Schaffer vertelt over zijn werk als universitair docent en over de wijze waarop hij met zijn studenten over poëzie praat. Le Clercq vraagt hem naar de positie van het Afrikaans en naar de poëtische bijzonderheden en lyrische mogelijkheden van deze taal. Vervolgens vertelt Schaffer over de verbinding die via het Nederlands en het Afrikaans gelegd kan worden tussen de literaturen in Zuid-Afrika, Suriname en het Caribisch gebied. Ten slotte laat hij zijn gedachten gaan over de toekomst van het Afrikaans.