Media

Media

Ambitie


Bij een breed, Nederlandstalig publiek vergroten van de kennis over het Afrikaans, de (taalkundige) banden tussen het Afrikaans en het Nederlands, de samenwerkingsprojecten tussen het Afrikaans en het Nederlands en het vergroten van de kennis over historie, cultuur en leefwijze van moedertaalsprekers Afrikaans.


Achtergrond


Er is weinig en slechts incidenteel aandacht voor het Afrikaans in de Nederlandstalige media: de rol die de media kunnen spelen bij de aandacht voor het Afrikaans blijft on(der)benut. De aandacht die er soms is, is zelden structureel van aard en enige coördinatie ontbreekt (er is geen eigenaar van het onderwerp). VECTIS wil, waar nodig in afstemming en samenwerking met logische partners, het eigenaarschap voor het onderwerp Afrikaans in de Nederlandstalige media voor zijn rekening nemen.

Projecten


  • Mediadekking Zuid-Afrika/Afrikaans in Nederland/Vlaanderen. Het onderwerp Afrikaans komt slechts incidenteel terug in Nederlandstalige media. Dat vindt VECTIS een gemis,  voldoende mensen blijken namelijk interesse in het Afrikaans en Zuid-Afrika hebben. Met dit project probeert VECTIS  de mediadekking voor het Afrikaans en de sprekers van het Afrikaans, waaronder bekende schrijvers, dichters, muzikanten e.d. structureel te vergroten. VECTIS richt zich daarbij op  Nederlandse en Vlaamse mediakanalen, waaronder radio en tv en kranten. (Planning: 2023-2025)

 

  • Zuid-Afrikaanse Film. De Zuid-Afrikaanse filmindustrie heeft, zeker de afgelopen jaren, de nodige kwalitatief goede films afgeleverd waaronder ook een behoorlijk aantal in het Afrikaans. Het gesproken Afrikaans vormt tegen de achtergrond van Zuid-Afrika een extra, interessante dimensie voor een Nederlandstalig publiek. Vanuit die gedachte probeert VECTIS Zuid-Afrikaanse, meer in het bijzonder Afrikaanstalige films, een (uiteraard bescheiden) plaats te geven op de Nederlandstalige tv in Nederland en Vlaanderen.