Over

Over VECTIS

VECTIS brengt de Lage Landen en Zuid-Afrika dichter bij elkaar. Dat gebeurt door samenwerking, verbinding, uitwisseling van kennis en bevordering van mobiliteit. Kansen worden benut door gebruik te maken van de hefboom (VECTIS) die de taalverwantschap tussen het Nederlands en het Afrikaans biedt.

VECTIS is als rechtspersoon een stichting naar Nederlands recht en staat ingeschreven onder nummer 90225473 bij de Kamer van Koophandel.

 

Positionering


VECTIS is resultaatgericht en maakt het verschil. Concrete output staat centraal. VECTIS kenmerkt zich door korte lijnen, snel schakelen, deskundigheid en relevante (internationale) netwerken. Daarbij zoeken we afstemming en samenwerking met  organisaties of instituten met overlappende doelstellingen en ambities. VECTIS werkt nadrukkelijk complementair.


Aandachtsgebieden


Bij alle initiatieven van VECTIS staan inclusiviteit en diversiteit centraal. Uitgangspunt is dan ook dat het Afrikaans de moedertaal is van ruim 7 miljoen mensen met alle kleuren van de regenboog, naast de vele miljoenen 2e- of 3e-taalsprekers van het Afrikaans.

Het accent binnen VECTIS ligt op initiatieven gericht op onderwijs en media. De eerste loot aan de VECTIS-boom (2019) is een internationale digitale lesbrief ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs over de varianten van het Standaardnederlands buiten Europa (Klik hier voor de lesbrief).

VECTIS ontwikkelt onder de titel 'Het Afrikaans belicht' ook podcasts, onder meer met de zanger Stef Bos en de dichter Alfred Schaffer.


Werkwijze


VECTIS is volledig onafhankelijk. Er is geen enkele formele band met overheden of met politieke of levensbeschouwelijke organisaties. VECTIS ontvangt geen structurele financiële ondersteuning, maar werkt met projectsubsidies die worden verstrekt door organisaties in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika.

VECTIS betrekt gerenommeerde deskundigen bij alle activiteiten.

Afrikaanse Taalraad


VECTIS is lid van de Afrikaanse Taalraad (ATR). De Taalraad is een organisatie die het Afrikaans in alle variëteiten bevordert en de sprekers van de taal in alle diversiteit steunt.

Zie www.afrikaansetaalraad.co.za.

De mensen achter VECTIS


VECTIS is een initiatief van Marc le Clercq en Joris Cornelissen. Hun bevlogenheid, ambities, expertise en netwerken hebben zij samengevoegd in VECTIS. Zij vormen dan ook de spil bij alle activiteiten van VECTIS. 

Marc le Clercq (neerlandicus) heeft, na een korte periode als docent in het voortgezet onderwijs, verschillende beleidsfuncties vervuld binnen het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. Daarna is hij 30 jaar lang werkzaam geweest bij de Nederlandse Taalunie als senior-beleidsadviseur en als waarnemend algemeen secretaris. Binnen de Taalunie was hij verantwoordelijk voor het gehele buitenlandbeleid (35 landen, ca. 175

universiteiten). Vanaf 1994 heeft hij het beleid voor Zuid-Afrika vormgegeven. Aanvankelijk was dat beleid gericht op de bevordering van het Nederlands en de neerlandistiek, maar geleidelijk aan is dat verbreed naar terreinen waar Nederlands en Afrikaans raakvlakken hebben. Dat heeft onder meer geresulteerd in de ondertekening in november 2010 door de regering van Zuid-Afrika en de Voorzitter van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie van een intentie-overeenkomst tot nadere samenwerking. Hij heeft een relevant en uitgebreid netwerk in Nederland/Vlaanderen en in Zuid-Afrika. Hij is erelid van de Suider Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek en van Comenius, het platform van neerlandici aan universiteiten in Centraal-Europa.


Joris Cornelissen is de oprichter en (voormalig) directeur van het Festival voor het Afrikaans in Nederland. Op dit meerdaagse festival, het enige in zijn soort binnen Europa, wordt het Afrikaans gevierd en getoond aan een Europees publiek door middel van Afrikaanstalige muziek, toneel, film, literatuur en poëzie. Het festival vond al vier keer met succes plaats in Amsterdam en Den Haag (2011, 2013, 2016 en 2018;

2.000 bezoekers per editie). Ook was hij initiatiefnemer en hoofdorganisator (tevens dagvoorzitter) in 2010 van de internationale onderwijsconferentie in Amsterdam met als titel ‘de rol van Afrikaans moedertaalonderwijs in Zuid-Afrika’. Regelmatig schrijft hij artikelen over het Afrikaans waaronder interviews met oud-president F.W. De Klerk, met EU-commissaris Frans Timmermans en met zanger Stef Bos. In het dagelijkse leven werkt Joris als senior adviseur bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.