Politiek

Politiek

Ambitie


Het creëren van brede en blijvende politieke aandacht in Nederland en Vlaanderen voor het Afrikaans met het oogmerk om de samenwerking tussen de Lage Landen en Zuid-Afrika van extra impulsen te voorzien.


Achtergrond


De aandacht voor het Afrikaans binnen de politiek in Nederland en Vlaanderen is zeer beperkt, hooguit incidenteel van karakter en afhankelijk van de inzet en het enthousiasme van individuele politici. Er zijn weliswaar samenwerkingsverdragen getekend tussen de Nederlandse Taalunie en Zuid-Afrika (2010) en tussen de Nederlandse Taalunie en de Provincie West-Kaap (2017), maar deze hebben nog nauwelijks geleid tot concretisering van de beoogde samenwerking. Samenwerking tussen de Lage Landen en Zuid-Afrika dient niet alleen breder en structureler van aard zijn, maar ook expliciet gericht te worden op het creëren van win-winsituaties die de taalverwantschap  tussen het Afrikaans en het Nederlands biedt. Politiek draagvlak is hiervoor nodig. 

Projecten


VECTIS zet in op vergroting van deskundigheid en kennis over de historische, de talige en de maatschappelijke context van het Afrikaans bij partijen die deel uitmaken van de Nederlandse Tweede Kamer en het Vlaams Parlement.

Daarnaast beoogt VECTIS enthousiasme te creëren voor de mogelijkheden die de samenwerking tussen het Afrikaans en het Nederlands biedt (lobbyfunctie).